กล่องเซ็นเซอร์เดี่ยว

โดยอัตโนมัติเปิดและปิด u0e7 2

กันน้ำ เริ่มต้นช้าและช้าลดลง u07 4.5 วินาทีนับถอยหลัง

-5 ปิดเสียงปิดผนึกและล็อค u07 6 ภายในถัง

เริ่มทันที
ไม่ว่าคุณจะถามคำถามใดๆเกี่ยวกับฟังก์ชันผลิตภัณฑ์การขนส่งนโยบายเว็บไซต์หรือคำถามอื่นๆเราจะให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามของคุณได้ตลอดเวลา
บล็อกที่เกี่ยวข้องในบ้านสมาร์ทผลิตภัณฑ์