การประยุกต์ใช้ BS1904 ถังขยะสาธารณะในบ้าน

ถังขยะขนาดใหญ่เหมาะสำหรับโรงแรมล็อบบี้ทางเดินและด้านข้างของลิฟต์

ถังขยะสาธารณะ

บ้านสมาร์ทผลิตภัณฑ์

ข่าวบ๊อชบ้านสมาร์ทผลิตภัณฑ์