การประยุกต์ใช้ BS1911 ถังขยะสาธารณะในครัวเรือน

ถังขยะกลางแจ้งที่ใช้ในสวนสาธารณะจุดชมวิวสนามเด็กเล่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมสนามบินและสถานที่อื่นๆ

ถังขยะสาธารณะ

บ้านสมาร์ทผลิตภัณฑ์

ข่าวบ๊อชบ้านสมาร์ทผลิตภัณฑ์